បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តក្រចេះ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ឌិន ស៊ីវុទ្ធី ប្រុស 1969-09-11 ប្រធាន 012 821 256
2 តូច សាខឿន ប្រុស 1950-01-03 ប្រធាន 012 949 580
3 សុខ លាង ប្រុស 1952-08-10 អនុប្រធាន 016 320 017
4 ម៉ក់ ភាង(ប្តូរទៅខេត្តប៉ៃលិន) ប្រុស 1948-05-15 ចៅក្រម  
5 សុន នាថធាវី (ប្តូរទៅខេត្តប៉ៃលិន) ប្រុស 1966-09-09 ចៅក្រម 012 832 303
6 ចុក​ ងួន ប្រុស 1975-08-21 ចៅក្រម 011 700 555
7 ហេង​ ផល្លា ស្រី 1972-09-23 ចៅក្រម 012 382 392
8 ភា ជា ប្រុស 1972-10-10 ចៅក្រម  
9 កេត សុជាតិ ប្រុស 1977-11-07 ចៅក្រម  
10 ចាត សូរស្មី ស្រី 1972-05-01 ព្រះរាជអជ្ញា  
11 ងិន​ ពេជ ប្រុស 1980-02-20 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តព្រៃវែង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 សុខ កល្យាណ ប្រុស 1971-01-01 ប្រធាន  
2 សុខ សឿន ប្រុស 1951-08-01 អនុប្រធាន 016 565 659
3 តាក់ គឹមសៀ ប្រុស 1954-04-05 ចៅក្រម 016 990 064
4 ឌុច ចន្ថា ប្រុស 1950-03-05 ចៅក្រម 012 839 802
5 ម៉ុង មុនីសោភា ប្រុស 1982-06-01 ចៅក្រម 012 677 599
6 ស៊ិន សុវណ្ណរ័ត្ន ប្រុស 1984-07-07 ចៅក្រម  
7 អាំង ចិន្តា ប្រុស 1984-08-04 ចៅក្រម  
8 កើត វណ្ណារ៉េត ប្រុស 1971-05-25 ព្រះរាជអជ្ញា  
9 មួង សារិន ប្រុស 1951-06-25 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 741 691
10 សាយ​ ណូរ៉ា ប្រុស 1974-08-11 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តពោធិសាត់

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ថោង អុល ប្រុស 1949-02-04 ប្រធាន  
2 ញាណ សុវណ្ណ ប្រុស 1965-12-01 អនុប្រធាន  
3 អ៊ិន បូផា ប្រុស 1969-09-13 ចៅក្រម 012 876 627
4 កុល បុន ប្រុស 1970-01-29 ចៅក្រម 011 888 566
5 ងួន រតនា ប្រុស 1979-07-27 ចៅក្រម 012 592 929
6 កុល​ កំពូល ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម  
7 តុប ច័ន្ទសិរីវុធ ប្រុស 1955-03-03 ព្រះរាជអជ្ញា 011 784 636
8 តន់ សីហតេជះ ប្រុស 1973-01-03 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 874 147 / 011 874 147
9 យូ យឺននី ប្រុស 1954-02-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 823 770
10 នុប សុធនវិសុទ្ធ ប្រុស 1982-02-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 638 996
11 ប៉ង់ ចាន់សុយុទ្ធារា ប្រុស 0000-00-00 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ធំ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ឃន សុកល ប្រុស 1956-06-27 ប្រធាន  
2 ស៊ឹម សាម៉ើ ប្រុស 1952-07-20 អនុប្រធាន  
3 រស់ ផូរ៉ា ស្រី 1964-09-11 ចៅក្រម 011 749 690
4 ជុំ ស ប្រុស 1975-04-14 ចៅក្រម 012 832 045
5 ថោង ផល្លារង្សី ប្រុស 1982-05-09 ចៅក្រម 012 772 131
6 យ៉ិន សារឿន ប្រុស 1972-09-02 ចៅក្រម 011 877 979
7 ទិតសុទ្ធី ប៉ូរ៉ាឆាត ប្រុស 1976-11-12 ចៅក្រម  
8 សេង លាង ប្រុស 1976-12-07 ចៅក្រម  
9 ខៀវ សន ប្រុស 1956-07-10 ចៅក្រម  
10 ប៉ែន សារ៉ាត ប្រុស 1965-06-05 ព្រះរាជអជ្ញា 011 743 485-012 657​ 795
11 សេង ម៉េងស្រ៊ុន ប្រុស 1981-05-08 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 754 404
12 សឿន មុនីរ័ត្ន ប្រុស 1981-05-08 ព្រះរាជអជ្ញារងកម្មសិក្សា  

ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ទៀង សុថា ប្រុស 1969-02-10 ប្រធាន 016 887 327
2 គឹម លុយ ស្រី 1980-08-01 អនុប្រធាន 016 636 351
3 គង់ តារាឆាត ប្រុស 1975-02-17 ចៅក្រម 012 313 420
4 ទី សំណាង ប្រុស 1979-11-21 ចៅក្រម 012 673 360-016 756 663
5 សាន សុផាត ប្រុស 1973-05-04 ចៅក្រម  
6 ហេង ចន្ទស៊ីបូរិន ប្រុស 1980-12-13 ចៅក្រម  
7 ពេញ វិបុល ប្រុស 1957-05-02 ព្រះរាជអជ្ញា 012 355 630-011 966 896
8 អ៊ូ ផាត ប្រុស 1955-03-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 555 926
9 ឯក ស៊ុនរស្មី ប្រុស 1970-07-21 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តតាកែវ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ប្លង់ ឆ្លាម ប្រុស 1957-06-30 ប្រធាន  
2 កែ សាខន ប្រុស 1956-03-10 អនុប្រធាន 011 617 878
3 អិុន ម៉ានិត្យ ស្រី 1958-03-01 ចៅក្រម 012 967 017
4 ស៊ឹង វុទ្ធី ប្រុស 1971-03-12 ចៅក្រម 016 677 800
5 អ៊ុក រ៉េតគន្ធា ស្រី 1974-09-16 ចៅក្រម  
6 ជា សុខច័ន្ទដេត ប្រុស 1979-10-22 ចៅក្រម  
7 ឡុញ ច័ន្ទ​ចេតនា ប្រុស 1983-02-27 ចៅក្រម  
8 មាស សុភក្តិ ប្រុស 1972-12-06 ព្រះរាជអជ្ញា 012 729 583
9 តេង សាម៉ៃ ប្រុស 1970-07-11 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ខ្លូត ពេជ្រ ប្រុស 1951-02-05 ប្រធាន 012 825 037
2 ប៊ុន្នីញ ប៊ុណ្ណារី ស្រី 1955-06-29 អនុប្រធាន 011 800 861
3 ម៉ែន រត្ថា ប្រុស 1976-10-10 ចៅក្រម 012 727 252
4 សុង ប៊ុណ្ណារិទ្ធិ ប្រុស 1974-10-03 ចៅក្រម 012 850 213
5 អ៊ីវ បូរិន្ទ ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម  
6 កែវ សុធា ប្រុស 1972-05-01 ព្រះរាជអជ្ញា 011 967 789-012 896 976
7 ម៉ុត ដារ៉ា ប្រុស 0000-00-00 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពត

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 គាំ ឈាន ប្រុស 1952-01-01 ប្រធាន  
2 ងួន ណារ៉ា ប្រុស 1977-04-17 អនុប្រធាន 016 335 232 / 012 959 128
3 ជួន វណ្ណៈ ប្រុស 1982-04-18 ចៅក្រម 012 665 304
4 រស់ ពិសិដ្ឋ ប្រុស 1972-09-01 ចៅក្រម 016 903 553
5 អ៊ុំ ឆវត្តិក៏ ប្រុស 1977-06-05 ចៅក្រម  
6 ជុំ សំបាន ប្រុស 1952-07-01 ព្រះរាជអជ្ញា 011 972 746
7 គឹម សំលេង ប្រុស 1981-04-07 ព្រះរាជអជ្ញារង  
8 អ៊ីវ ត្រាយ ប្រុស 1972-01-01 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 អាំង មាលតី ប្រុស 1956-08-05 ប្រធាន 012 765 858
2 គង់ គួយ ស្រី 1950-11-01 អនុប្រធាន 012 810 387
3 អ៊ាក ផល្លា ប្រុស 1971-02-05 ចៅក្រម 016 947 878
4 អ៊ឹម វណ្ណៈ ប្រុស 1976-08-04 ចៅក្រម 012 370 888
5 សាយ សម្ផស្សសេរី ប្រុស 1984-09-15 ចៅក្រម 012 679 680
6 ធាម ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ប្រុស 1983-10-31 ចៅក្រម  
7 ពេជ្រ វិជ្ចាធរ ប្រុស 1984-06-07 ចៅក្រម  
8 ផាន់ វណ្ណរ័ត្ន ប្រុស 1979-01-05 ព្រះរាជអជ្ញា  
9 សូ វ៉ាត ប្រុស 1951-03-24 ព្រះរាជអជ្ញា 012 950 081
10 ឡុង ជាប ប្រុស 1972-11-11 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តសៀមរាប

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 និល ណុន ប្រុស 1956-08-15 ប្រធាន 012 947 127
2 ឌុច សុខសារិន ប្រុស 1970-10-11 អនុប្រធាន  
3 ឆាយ​ គង់ ប្រុស 1953-03-11 អនុប្រធាន  
4 គី ឫទ្ធី ប្រុស 1966-05-25 ចៅក្រម  
5 អ៊ិត សម្ផស្ស ប្រុស 1965-11-19 ចៅក្រម 012 894 861
6 អ៊ិត សុធា ប្រុស 1973-10-18 ចៅក្រម  
7 សួស ឡា ប្រុស 1970-05-10 ចៅក្រម 012 552 263 / 011 222 575
8 ជឺ សុខ ប្រុស 1979-02-07 ចៅក្រម 012 720 770
9 លី សុខលេង ប្រុស 1974-11-30 ចៅក្រម 012 834 843
10 ហុក ពៅ ប្រុស 1971-03-05 ចៅក្រម  
11 សុក កែវបណ្ឌិត ប្រុស 1982-07-07 ចៅក្រម  
12 អឿង វណ្ណា ប្រុស 1972-10-03 ចៅក្រមកម្មសិក្សា  
13 ទី សុវិនថាល់ ប្រុស 1966-05-15 ព្រះរាជអជ្ញា 012 993 050
14 អ៊ុយ សំភារ ប្រុស 1972-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 868 588
15 ហេង ផេង ប្រុស 1969-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 379 037

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top