ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវី

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវីក្នុង​សកម្មភាព​របស់គណៈមេធាវី

    1. បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលបានឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាតលើកទី១៨ របស់គណៈមេធាវី
    2. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងការបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
    3. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភមកគណៈមេធាវីក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅបញ្ជីសមាជិកគណៈមេធាវី
    4. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងសកម្មភាពគណៈមេធាវី
    5. បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ចូលរួមរៀបចំតុ មេធាវីនៅក្នុង បន្ទប់សវនាការ តុលាការសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top