បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការក្រុងភ្នំពេញ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ជីវ កេង ប្រុស 1951-03-28 ប្រធាន 012 437 777
2 អឿង សៀង ប្រុស 1968-09-03 អនុប្រធាន  
3 កោ វណ្ឌី ប្រុស 1976-02-01 អនុប្រធាន  
4 សួស សំអាត ប្រុស 1967-11-22 អនុប្រធាន  
5 គឹម ដានី ស្រី 1968-04-04 ចៅក្រម  
6 លឹម មករន្ទ ប្រុស 1968-01-02 ចៅក្រម  
7 ជ័យ សុវណ្ណ ប្រុស 1950-09-15 ចៅក្រម 012 888 795 / 011 496 666
8 ស៊ិន វីសាល ប្រុស 1970-12-04 ចៅក្រម 012 670 143 / 016 835 366
9 ចំាង ស៊ីណាត ស្រី 1977-02-05 ចៅក្រម 016 716 016
10 ភូ ពៅស៊ុន ប្រុស 1972-10-01 ចៅក្រម 016 838 782
11 ជា សុខហៀង ប្រុស 1968-02-01 ចៅក្រម 011 693 738
12 តែ សំអាង ប្រុស 1974-07-15 ចៅក្រម 012 500 800
13 សែម សក្តិកូឡា ស្រី 1976-06-23 ចៅក្រម 012 875 500
14 យូ ប៊ុនណា ប្រុស 1980-06-27 ចៅក្រម 012 953 288
15 ឌុច គឹមសន ប្រុស 1969-07-05 ចៅក្រម 012 409 677
16 លាង សំណាត់ ប្រុស 1978-08-14 ចៅក្រម  
17 សេង នាង ប្រុស 1975-04-08 ចៅក្រម  
18 កែវ មុនី ប្រុស 1969-04-12 ចៅក្រម 012 253 535
19 ហេង សុខណា ប្រុស 1982-05-25 ចៅក្រម 012 678 933
20 លី លីបម៉េង ប្រុស 1972-12-01 ចៅក្រម 011 788 999
21 យ៉េត ម៉ូលីន ស្រី 1984-06-13 ចៅក្រម  
22 ពេជ ម៉ារ៉ែន ស្រី 1973-02-07 ចៅក្រម  
23 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
24 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
25 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
26 យ៉េត ចរិយា ប្រុស 1956-01-20 ព្រះរាជអជ្ញា  
27 សុខ រឿន ប្រុស 1955-08-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 825 176
28 គ្រី សុខអ៊ី ប្រុស 1955-05-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 997 433
29 ឯក ឆេងហួត ប្រុស 1970-02-11 ព្រះរាជអជ្ញារង 092 921 111 / 011 899 800
30 ហៀង សុភក្ត្រ ប្រុស 1970-01-01 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 999 939 - 092/015 909 003
31 ខៀវ ផល្លា ប្រុស 1975-04-13 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 332 131
32 គឺ ប៉ុណ្ណារ៉ា ប្រុស 1974-12-28 ព្រះរាជអជ្ញារង  
33 សៀង សុខ ប្រុស 1979-07-20 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 820 455
34 ស៊ឺ វណ្ណនី ស្រី 1970-01-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 812 530
35 មាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ប្រុស 1973-08-14 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 856 397
36 គង់ សំសារ៉េត ប្រុស 1980-01-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 885 776
37 ជា ម៉េត ប្រុស 1978-10-04 ព្រះរាជអជ្ញារង  
38 ជេត ខេមរ៉ា ប្រុស 1964-11-05 ព្រះរាជអជ្ញារង  
39 មាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ប្រុស 1973-08-14 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top