បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-មហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ឌិត មុន្ទី ប្រុស 1949-11-15 ប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ឃឹម ប៉ុណ្ណ ប្រុស 1940-04-21 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 គង់ ស្រ៊ីម ប្រុស 1957-07-16 អនុប្រធាន  
4 ទី ណេង ប្រុស 1944-02-15 ចៅក្រម  
5 ប្រាក់ គឹមសាន ប្រុស 1943-01-04 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
6 យស់ សូខឿន ប្រុស 1946-02-05 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
7 សោម សិរិវឌ្ឍ ប្រុស 1953-06-26 ចៅក្រម  
8 យូរ ឧត្តរា ប្រុស 1970-06-12 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
9 គិម សត្ថាវី ស្រី 1954-02-05 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
10 ខៀវ សុខា ស្រី 1979-02-06 ចៅក្រម  
11 សាលី ធារ៉ា ប្រុស 1966-04-27 ចៅក្រម  
12 ហេង ប្រីយ៉ា ប្រុស 1964-06-28 ចៅក្រម  
13 អ៊ីវ គឹមស្រ៊ី ប្រុស 1953-03-03 ចៅក្រម  
14 សឹង បញ្ញាវុឌ្ឍ ប្រុស 1965-07-01 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
15 យ៉ា សុខន ប្រុស 1955-01-03 ចៅក្រម  
16 ច័ន្ទ រង្សី ប្រុស 1980-01-01 ចៅក្រម  
17 ជា លាង ស្រី 1969-09-09 អគ្គព្រះរាជអជ្ញា  
18 ឈួន ចាន់ថា ប្រុស 1966-01-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង មើលលេខទូរស័ព្ទ
19 សេង ប៊ុយឃាង ប្រុស 1976-04-12 ព្រះរាជអជ្ញា  
20 ជ័យ សុផល ប្រុស 1954-11-01 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
21 ហ៊ឹង ធីឬទ្ធិ ប្រុស 1966-08-26 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
22 ច័ន្ទ តារារស្មី ប្រុស 1972-07-12 ព្រះរាជអជ្ញា  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top