បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកណ្តាល

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 អិន វ៉ានវិបុល ប្រុស 1969-11-18 ប្រធាន 016 661 103 / 011 883 939
2 ហុក វ៉ាន់ធីណា ប្រុស 1974-11-25 អនុប្រធាន  
3 វ៉េង ហ៊ត់ ប្រុស 1971-02-02 អនុប្រធាន  
4 ស៊ិន វិរៈ ប្រុស 1981-01-01 ចៅក្រម 012 982 858
5 ហួត ហ៊ាង ប្រុស 1970-01-10 ចៅក្រម 012 426 666
6 ធ្វំា ប៊ុណ្ណា ប្រុស 1976-02-10 ចៅក្រម 012 494 142
7 ផូង វណ្ណ ប្រុស 1970-05-20 ចៅក្រម 011 367 777
8 លឹម សុគន្ថា ប្រុស 1973-11-03 ចៅក្រម  
9 ស្រ៊ុន ឈន់់វលក្ខណ៍ ស្រី 1985-07-27 ចៅក្រម  
10 ខូវ ចាន់ផូ ស្រី 1965-09-18 ចៅក្រម  
11 អ៊ុក គឹមសិទ្ធិ ប្រុស 1957-01-07 ព្រះរាជអជ្ញា 016 431 500 / 012 583 990
12 ជីវ ចាន់តារា ប្រុស 1970-02-27 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 883 737
13 កែវ សុជាតិ ប្រុស 1976-07-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 622 222
14 វង្ស ប៊ុនវិសុទ្ធ ប្រុស 1974-02-10 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top