លិខិតអំពាវនាវស្នើសុំឧបត្ថម្ភដល់គណៈមេធាវី ដើម្បីរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

លិខិតអំពាវនាវស្នើសុំឧបត្ថម្ភដល់គណៈមេធាវី ដើម្បីរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN!

C1 375292123 813056497280240 5225477063257193061 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top