សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៣កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា

គេហទំព័រគណៈមេធាវី bakc.org.kh និងកម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Lawyer Directory) បានដំណើរការឡើងវិញហើយ។ អាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។ SKM 654e20121715020

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top