បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ចាម

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 តេង រតនា ប្រុស 1966-01-20 ប្រធាន 012 996 689 / 016 889 932
2 អ៊ុំ ចាន់ថុល ប្រុស 1973-06-12 អនុប្រធាន  
3 ជា វណ្ណៈ ប្រុស 1971-12-05 ចៅក្រម 012 963 838
4 ទិត សុទ្ធិ បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ស្រី 1984-09-10 ចៅក្រម 016 893 649
5 គង់ ច័ន្ទខេមរិទ្ធ ប្រុស 1981-10-01 ចៅក្រម  
6 សែត វិសិដ្ឋមុនី ប្រុស 1967-04-14 ចៅក្រម 011 229 759
7 ងួន វុទ្ធី ប្រុស 1972-12-15 ចៅក្រម  
8 ថាន់ ឡេង ប្រុស 1980-06-06 ចៅក្រម  
9 ហួត វុទ្ធី ប្រុស 1967-06-04 ព្រះរាជអជ្ញា 012 999 744
10 ប្លង់ សុផល ប្រុស 1981-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 732 525
11 ជុំ សែនសទ្ធា ប្រុស 1982-07-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 855 802
12 ផាន់ សុភ័ក្រ្ក ប្រុស 1978-10-19 ព្រះរាជអជ្ញារង  

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top