សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង
=============
គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា
ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេស គេហទំព័រគណៈមេធាវី bakc.org.kh និងកម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Lawyer Directory) មានភាពរអាក់រអួល។ គណៈមេធាវីកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើ ដើម្បីឱ្យបានដំណើរការឡើងវិញឆាប់ៗនេះ។
អាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

2555a

 

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top