ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១០ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១១ ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ សម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដល់សិស្សមេធាវីជំនាន់ទី១៣ ទី១៤ និងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រសុក្រឹតការវិជ្ជាជីវៈមេធាវីសម្រាប់មេធាវីចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ខែ​ម​ក​រា ​ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ ​គ​ណៈមេ​ធា​វីនៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ​បាន​រៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១០ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១១ ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ សម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដល់សិស្សមេធាវីជំនាន់ទី១៣ ទី១៤ អានបន្ត

ការបបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការចំពោះមេធាវីចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីតាមមាត្រា៣២

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៧:០០ នាទីព្រឹក គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការចំពោះការចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី វគ្គទី២

អានបន្ត

លិខិតអញ្ជើញចូលរួមបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការលើមុខវិជ្ជាសេសសល់

អញ្ជើញ លោក លោកស្រី និងកញ្ញមេធាវី ដែលចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈតាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់លក្ខន្តិកៈមេ​ធា​វី (ក្រុម២ ដូចភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះជូនជាមួយ) ចូលរួមបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការ​លើ​មុខវិជ្ជា​

អានបន្ត

សេចក្ដីជូនដំណឹងពិធីផ្ទេរតំណែង

សេចក្ដីជូនដំណឹងពិធីផ្ទេរតំណែង ប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១០ ជូនប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១១ ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ សម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ដល់សិស្សមេធាវីជំនាន់ទី១៣

អានបន្ត

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីមរណភាព

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ដោយទទួលពត៌មានថាកញ្ញាមេធាវី ម៉ៅ សំវុទ្ធារី អត្តលេខ ១៧៩ លោកមេធាវី ម៉ៅ សុជាតា អត្តលេខ ៨៣០

អានបន្ត