ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវី ជាមួយគណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ (ICRC)

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងលោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី និងលោកមេធាវី ប៊ុន ណាវីណា

អគ្គលេខាធិការរងគណៈមេធាវី បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ICRC ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ ព្រមទាំងកិច្ចសហការផ្សេងៗទៀតនាថ្ងៃអនាគត។

20401153 768218990017484 1351297487 n
20271913 768218960017487 944266576 n
20292563 768219010017482 2113753741 n
20292509 768219036684146 330657268 n
20401322 768219003350816 300237007 n