សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការឈប់សម្រាក់ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកា បុគ្គលិកគណៈមេធាវី និងសាធារណៈជនជ្រាបថា ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក គណៈមេធាវីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកគណៈមេធាវីទាំងអស់ឈប់សម្រាកចំនួន ៣ ថ្ងៃ

 

សចកតជនដណងពករឈបសមរក 2