គណៈមេធាវីបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ការរំលាយកិច្ចសន្យា"

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ការរំលាយកិច្ចសន្យា" ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមជាច្រើន ៕

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំលោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវីជាមួយក្រុមការងារមេធាវីគ្មានព្រំដែនបារាំង

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ Le Royal Raffle លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារមេធាវីគ្មានព្រំដែនបារាំង ដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៅតាមបណ្តារខេត្តតាមគោលដៅមួយចំនួន។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះ ក្រុមមេធាវីគ្មានព្រំដែនបារាំង នឹងបន្តជួយលើគម្រោងការពារក្តីជូនជនក្រីក្រក្នុងខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ៕

អានបន្ត

កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈមេធាវីនិង តំណាង LAWASIA ស្តីពីការរៀបចំសន្និសីទ LAWASIA លើកទី៣១

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី និងលោកមេធាវី កុយ នាម អគ្គលេខាធិការរងគណៈមេធាវី

អានបន្ត

កិច្ចសន្ទនាផ្នែកច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តការពារក្តី និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារសិទ្ធដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណីឱ្យកាន់តែប្រសើរ"

នៅថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧  គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ សហការជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា ដោយមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុប

អានបន្ត

លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី បានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

នៅថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី បានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណេវ ប្រទេសស្វីស

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចសន្ទនាផ្នែកច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តការពារក្តីនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារសិទ្ធដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណី ឱ្យកាន់តែប្រសើរ"

អានបន្ត

លោកមេធាវី សួន វិសាល បានដឹកនាំមេធាវីចំនួន ១៤៩ រូប ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តី្តពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តធម៌ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំមេធាវីចំនួន ១៤៩ រូប ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តី្តពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តធម៌ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី ការចាត់តាំងមេធាវីចំនួន១៤៩រូប ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងស្តីពីវប្បធម៌សារពើពន្ធ ដល់វិស័យយុត្តិធម៌ នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

អានបន្ត