សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអំពាវនាវដល់សមាជិក-សមាជិកាទាំងអស់មេត្តាចូលរួមឧបត្ថម្ភ ដល់មហាសន្និបាតគណៈមេធាវី លើកទី២៣

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា សូមអំពាវនាវដល់សហភាតាទាំងអស់មេត្តាចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាថវិកា ឬ សម្ភារៈ សម្រាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី ១២ (២០១៨-២០២០) ព្រមទាំងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុ​មប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ០៩ (២០១៨-២០២១)

ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីឱ្យគណៈមេធាវីអាចរៀបចំមហាសន្និបាទខាងលើនេះ ឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយកិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សក្តិសមនឹងតម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈមេធាវី

1111