គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ "បណ្តឹងតវ៉ារបស់តតិយជន" ធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី និងលោក MAEDA YUTA (ជំនាញការជប៉ុនប្រចាំ JICA)

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី ជ្រាបថា គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ "បណ្តឹងតវ៉ារបស់តតិយជន" ធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី និងលោក MAEDA YUTA

(ជំនាញការជប៉ុនប្រចាំ JICA)ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២១០១៨ វេលាម៉ោង ៨៖៣០ នាទីព្រឹក ដល់ ១៧៖០០ នាទីរសៀល
នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តការកម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC) បន្ទប់សិក្ខាសាលាលេខ៤ ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

210518 1

210518 1