លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវី បានចុះជួបជាមួយប្រធានពន្ធនាគាខេត្តព្រះសីហនុ

នាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ០៦ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវី បាន ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រធានពន្ធនាគាខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការផ្តល់បន្ទប់មេធាវី ក្នុងពន្ធនាគារ ក្នុងការជួបកូនក្តី និងពិគ្រោះយោបល់ដល់កូនក្តីនៅពន្ធាគារ។

ជាលទ្ធផលពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុបានផ្តល់បន្ទប់មួយ សំរាប់មេធាវីជួបកូនក្តីនិងពិគ្រោះយោបល់ ។

1

1