ក្រសួងបរិស្ថាន បានប្រារព្ឋសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី៦លើសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឯសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

នាថ្ងៃសុក្រ ១៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងបរិស្ថាន បានប្រារព្ឋសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី៦លើសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឯសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មុននឹងដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់សភាក្រោមអធិបតីភាព

រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោកមេធាវីសួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធពីវិស័យច្បាប់ជាច្រើនទៀតទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ។

001

001

001

001

001

001