កិច្ចប្រជុំអនុក្រុមការងារ ក្នុងវិស័យ រដ្ឋប្បវេណី វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យការងារ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអនុក្រុមការងារក្នុងវិស័យការងារ

អនុក្រុមការងារក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី និងអនុក្រុមការងារក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាពីតួនាទី ភារកិច្ចនៃក្រុមការងារនីមួយៗ និងបានពិភាក្សាកែសម្រួលសមាសភាពនៃអនុក្រុមការងារនីមួយៗ ដើម្បីអោយដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព ព្រមទាំងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត ។

meetingtvshow004

meetingtvshow004

meetingtvshow004

meetingtvshow004

meetingtvshow004

meetingtvshow004