ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយសហព័ន្ធគណៈមេធាវីជប៉ុននៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី

ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយសហព័ន្ធគណៈមេធាវីជប៉ុននារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី លោកមេធាវី ប៊ុន ណាវីណា អគ្គលេខាធិការរងគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព្រមទាំងលោកមេធាវី គាន តារា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកមេធាវី Shinoda Yoinichiro ទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំអង្គការ JICA និងលោក ឈឿន គុយអេង មន្ត្រី​ច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ នៃអង្គការ JICA ពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសហការរៀបចំសិក្ខាសាលា ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណីនៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី។

21 001

21 002

21 003

21 004