ស្ថិតិ​ចំនួន​មេធាវី​ទាំងអស់
Smaller Default Larger

ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥

  ចំនួន ប្រុស ស្រី
មេធាវីពេញសិទ្ធិ ៧២៥ រួប ៥៩១ រូប ១៣៤ រូប
មេធាវីកម្មសិក្សា ១១៤ រូប ៨៦ រូប ២៨ រូប
មេធាវីមិនប្រកប ៤៧ រូប ៤៤ រូប ០៣ រូប
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩ រូប ២១ រូប ០៨ រូប
មេធាវីហាមឃាត់ ០២ រូប ០១ រូប ០១ រូប
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥០ រូប ៤៤ រូប ០៦ រូប
សរុបទាំងអស់ ៩៦៧ រូប ៧៨៧ រូប ១៨០ រូប

 

ចំនួនអ្នកទស្សនា

2132823
ថ្ងៃនេះ
ម្សិលម៉ិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ៍មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ទាំងអស់
559
2883
13680
1678916
13680
39994
2132823

Your IP: 203.144.92.48
Server Time: 2015-03-03 07:49:59

លេខគណនីនៅធនាគារអេស៊ីលីដា

ឈ្មោះគណនី ៖ BAkC-Contribution (គណៈមេធាវីភាគទាន)

លេខគណនី ៖ 0001-01-452870-17

កម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Directory Lawyers) សម្រាប់ Smartphone និង Tablet