ស្ថិតិ​ចំនួន​មេធាវី​ទាំងអស់
Smaller Default Larger

ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

  ចំនួន ប្រុស ស្រី
មេធាវីពេញសិទ្ធិ ៧២៦ រួប ៥៩២ រូប ១៣៤ រូប
មេធាវីកម្មសិក្សា ១៤៥ រូប ១០៨ រូប ៣៧ រូប
មេធាវីមិនប្រកប ៤៧ រូប ៤៤ រូប ០៣ រូប
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៨ រូប ២០ រូប ០៨ រូប
មេធាវីហាមឃាត់ ០៤ រូប ០៣ រូប ០១ រូប
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥១ រូប ៤៥ រូប ០៦ រូប
សរុបទាំងអស់ ១០០១ រូប ៨១២ រូប ១៨៩ រូប

 

ចំនួនអ្នកទស្សនា

2316972
ថ្ងៃនេះ
ម្សិលម៉ិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ៍មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ទាំងអស់
436
1303
4755
1874821
26066
26690
2316972

Your IP: 54.161.228.30
Server Time: 2015-05-28 09:49:47

លេខគណនីនៅធនាគារអេស៊ីលីដា

ឈ្មោះគណនី ៖ BAkC-Contribution (គណៈមេធាវីភាគទាន)

លេខគណនី ៖ 0001-01-452870-17

កម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Directory Lawyers) សម្រាប់ Smartphone និង Tablet