ស្ថិតិ​ចំនួន​មេធាវី​ទាំងអស់
Smaller Default Larger

ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

  ចំនួន ប្រុស ស្រី
មេធាវីពេញសិទ្ធិ ៧២៦ រួប ៥៩២ រូប ១៣៤ រូប
មេធាវីកម្មសិក្សា ១៣២ រូប ៩៨ រូប ៣៤ រូប
មេធាវីមិនប្រកប ៤៧ រូប ៤៤ រូប ០៣ រូប
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៨ រូប ២០ រូប ០៨ រូប
មេធាវីហាមឃាត់ ០៣ រូប ០២ រូប ០១ រូប
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥១ រូប ៤៥ រូប ០៦ រូប
សរុបទាំងអស់ ៩៨៧ រូប ៨០១ រូប ១៨៦ រូប

 

ចំនួនអ្នកទស្សនា

2286611
ថ្ងៃនេះ
ម្សិលម៉ិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ៍មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ទាំងអស់
220
981
5421
1849324
22395
145073
2286611

Your IP: 54.159.240.93
Server Time: 2015-04-25 14:24:06

លេខគណនីនៅធនាគារអេស៊ីលីដា

ឈ្មោះគណនី ៖ BAkC-Contribution (គណៈមេធាវីភាគទាន)

លេខគណនី ៖ 0001-01-452870-17

កម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Directory Lawyers) សម្រាប់ Smartphone និង Tablet