Smaller Default Larger

ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ចំនួន ប្រុស ស្រី
មេធាវីពេញសិទ្ធិ កំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ៨៦៥ រួប ៦៩៩ រូប ១៦៦ រូប
មេធាវីកម្មសិក្សា ១៧៤ រូប ១៣៨ រូប ៣៦ រូប
មេធាវីមិនប្រកប ៥៨ រូប ៤៩ រូប ០៩ រូប
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០១ រូប ០០ រូប ០១ រូប
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩ រូប ២២ រូប ០៧ រូប
មេធាវីហាមឃាត់ ០៤ រូប ០៣ រូប ០១ រូប
* មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥៤ រូប ៤៨ រូប ០៦ រូប
សរុបទាំងអស់ ១១៨៥ រូប ៩៥៩ រូប ២២៦ រូប

 

លេខគណនីនៅធនាគារអេស៊ីលីដា

ឈ្មោះគណនី ៖ BAkC-Contribution (គណៈមេធាវីភាគទាន)

លេខគណនី ៖ 0001-01-452870-17

កម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Directory Lawyers) សម្រាប់ Smartphone និង Tablet