ស្ថិតិ​ចំនួន​មេធាវី​ទាំងអស់
Smaller Default Larger

ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

  ចំនួន ប្រុស ស្រី
មេធាវីពេញសិទ្ធិ ៧២៦ រួប ៥៩២ រូប ១៣៤ រូប
មេធាវីកម្មសិក្សា ១៣១ រូប ៩៨ រូប ៣៣ រូប
មេធាវីមិនប្រកប ៤៧ រូប ៤៤ រូប ០៣ រូប
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩ រូប ២១ រូប ០៨ រូប
មេធាវីហាមឃាត់ ០៣ រូប ០២ រូប ០១ រូប
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥០ រូប ៤៤ រូប ០៦ រូប
សរុបទាំងអស់ ៩៨៦ រូប ៨០១ រូប ១៨៥ រូប

 

ចំនួនអ្នកទស្សនា

2226435
ថ្ងៃនេះ
ម្សិលម៉ិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ៍មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ទាំងអស់
1366
1932
70281
1719216
107292
39994
2226435

Your IP: 23.22.53.212
Server Time: 2015-03-27 13:09:36

លេខគណនីនៅធនាគារអេស៊ីលីដា

ឈ្មោះគណនី ៖ BAkC-Contribution (គណៈមេធាវីភាគទាន)

លេខគណនី ៖ 0001-01-452870-17

កម្មវិធីបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី (Directory Lawyers) សម្រាប់ Smartphone និង Tablet