នាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ

  នាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ ត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងអនុប្រធានមួយចំនួនជាជំនួយការ ។​ នាយដ្ឋានការពារក្តីជូនជន​ក្រី​ក្រ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

  • ទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការ ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីការពារ​ជនក្រីក្រ តាមការស្នើសុំរបស់តុលាការនានា ឬ​ប្រជាពលរដ្ឋ​
  • រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការការពារសិទ្ថិមនុស្ស សិទ្ធិកុមារ សិទ្ធិស្រ្តី និងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត​​តាមច្បាប់កំណត់​
  • ផ្តល់ការពិគ្រោះច្បាប់ដោយមិនគិតកម្រៃជូនជនក្រីក្រ
  • សហការជាមួយនាយកដ្ឋានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
  • កត់ត្រានូវរឿងក្តីជនក្រីក្រ រួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់  ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិអ្នកទន់ខ្សោយ ដើម្បីជូនប្រធានគណៈមេធាវីជ្រាប និង​ដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត
  • រៀបចំសេចក្តីព្រាងលិខិតបេសកម្មការពារក្តីជូនជនក្រីក្រទៅតាមបណ្តាខេត្ត-រាជធានី ជូនប្រធានគណៈមេធាវីចុះ​ហត្ថលេខា
  • រៀបចំលិខិតស្នើសុំចំណាយលើរឿងក្តីនីមួយៗ រួមទាំងចំណាយ និងបេសកម្ម ដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋាន​គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ដាក់ជូនប្រធានគណៈមេធាវីពិនិត្យ និងសម្រេច 
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី​
  • ធ្វើសកម្មដទៃទៀត​តាមការចាត់តាំង​របស់ប្រធានគណៈមេធាវី​​​។​

ទំនាក់ទំនង

អគារស្ថិតនៅ​កាត់ជ្រុង​ផ្លូវលេខ ១១២៩ និង​ផ្លូវ​លេខ ១៩៣០ សង្កាត់​ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៦
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ ៖ www.bakc.org.kh

Connet With Us

  

រូបភាព