• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមនៅក្រសួងយុត្តិធម៌

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ហ៊ី សោភា ប្រុស 1957-01-15 រដ្ឋលេខាធិការ មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ចាន់ សុទ្ធាវី ស្រី 1968-12-24 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
3 អ៊ិត រ៉ាឌី ស្រី 1950-03-03 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
4 លី វួចឡេង ស្រី 1954-02-10 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
5 ប៉ែន ពេជ្រសាលី ប្រុស 1957-09-25 ចៅក្រម  
6 ទិត្យ ឫទ្ធី ប្រុស 1953-07-21 ចៅក្រម  
7 គឹម សោភ័ណ ប្រុស 1968-12-13 ចៅក្រម  
8 ខៀវ សុខា ស្រី 1979-02-06 ចៅក្រម  
9 គង់ សែត ប្រុស 1955-10-10 ព្រះរាជអជ្ញារង