• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តមណ្ឌលគិរី

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 យ៉ា ណារិន ប្រុស 1966-06-12 ប្រធាន 012 701 433
2 នូ វ៉េង​ ប្រុស 1951-01-05 អនុប្រធាន 012 968 336
3 ម៉េង តូនី ប្រុស 1983-10-13 ចៅក្រម 012 615 162
4 សេង ប៊ុណ្ណា ប្រុស 1972-11-09 ចៅក្រម  
5 សុវណ្ណ ច័ន្ទន៍គ្រឹះស្នា ប្រុស 1984-09-20 ចៅក្រម  
6 គង់ ខេមរា ប្រុស 1983-08-18 ចៅក្រម  
7 ឃុត សុភាង ប្រុស 1970-05-05 ព្រះរាជអជ្ញា 012 958 733
8 សោ វុទ្ធី ប្រុស 1983-03-10 ព្រះរាជអជ្ញារង  
9 អ៊ុំ គីតូ ប្រុស 1969-05-02 ព្រះរាជអជ្ញារងកម្មសិក្សា