• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកោះកុង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ហួន ម៉ានី ប្រុស 1953-10-21 ប្រធាន  
2 ចេង ប៊ុនលី ប្រុស 1952-01-01 អនុប្រធាន 016 885 632
3 ហេង កេសរោ ប្រុស 1974-12-26 ចៅក្រម  
4 ប៊ុន ធី ប្រុស 1981-04-24 ចៅក្រម  
5 ខាំ សុផារី ប្រុស 1970-03-10 ចៅក្រម  
6 មីន មករា ប្រុស 1984-01-20 ចៅក្រម  
7 តុប ឈុនហេង ប្រុស 1974-05-06 ព្រះរាជអជ្ញា  
8 កែវ ស៊ីម ប្រុស 1953-01-15 ព្រះរាជអជ្ញា 016 888 067
9 ទេព សុខុម ប្រុស 1952-04-14 ព្រះរាជអជ្ញារង  
10 មាស​ វឌ្ឍនា ប្រុស 1981-09-26 ព្រះរាជអជ្ញារង  
11 ស្រី ម៉ាកនី ប្រុស 1974-07-01 ព្រះរាជអជ្ញារង