• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តស្ទឹងត្រែង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 អៀង គីមថុល ប្រុស 1954-10-16 ប្រធាន  
2 បេ គឹមយាង ស្រី 1947-02-20 ចៅក្រម  
3 នូ វាសនា ប្រុស 1985-05-10 ចៅក្រម  
4 ឡេង វណ្ណារិទ្ធិ ប្រុស 1972-11-25 ចៅក្រម  
5 ម៉ែន វណ្ណៈ(ប្តូរទៅឧត្តរមានជ័យ) ប្រុស 1983-06-18 ចៅក្រម  
6 ច្រឹង ខ្មៅ ប្រុស 1971-03-23 ព្រះរាជអជ្ញា  
7 ផាត់​ ថៃ ប្រុស 1952-03-05 ព្រះរាជអជ្ញារង  
8 ជា ពេជ្រ ប្រុស 1970-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង