• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តស្វាយរៀង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ប៉ិច ឈឿត ប្រុស 1954-07-30 ប្រធាន  
2 លាង សួគិ ប្រុស 1969-08-05 អនុប្រធាន 012 984 984
3 ផង់ សាម៉ុន ប្រុស 1951-04-05 អនុប្រធាន 012 959 922
4 សួន សំណាង ប្រុស 1965-08-11 ចៅក្រម 012 913 515
5 ហម ម៉េងសែ ប្រុស 1964-12-14 ចៅក្រម  
6 ឃី ឆៃ ប្រុស 1969-02-03 ចៅក្រម 012 946 728
7 គឹម ហេង ប្រុស 1974-01-10 ចៅក្រម  
8 សុខ លី ប្រុស 1972-05-15 ចៅក្រម  
9 ឡុង កេសភីរម្យ ប្រុស 1972-02-10 ចៅក្រម  
10 កៀង សុន្ទរោ ប្រុស 1973-05-04 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
11 ហ៊ឹង ប៊ុនជា ប្រុស 1955-09-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 996 445
12 សំ សារុន ប្រុស 1953-01-07 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 898 779