• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ធំ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ឃន សុកល ប្រុស 1956-06-27 ប្រធាន  
2 ស៊ឹម សាម៉ើ ប្រុស 1952-07-20 អនុប្រធាន  
3 រស់ ផូរ៉ា ស្រី 1964-09-11 ចៅក្រម 011 749 690
4 ជុំ ស ប្រុស 1975-04-14 ចៅក្រម 012 832 045
5 ថោង ផល្លារង្សី ប្រុស 1982-05-09 ចៅក្រម 012 772 131
6 យ៉ិន សារឿន ប្រុស 1972-09-02 ចៅក្រម 011 877 979
7 ទិតសុទ្ធី ប៉ូរ៉ាឆាត ប្រុស 1976-11-12 ចៅក្រម  
8 សេង លាង ប្រុស 1976-12-07 ចៅក្រម  
9 ខៀវ សន ប្រុស 1956-07-10 ចៅក្រម  
10 ប៉ែន សារ៉ាត ប្រុស 1965-06-05 ព្រះរាជអជ្ញា 011 743 485-012 657​ 795
11 សេង ម៉េងស្រ៊ុន ប្រុស 1981-05-08 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 754 404
12 សឿន មុនីរ័ត្ន ប្រុស 1981-05-08 ព្រះរាជអជ្ញារងកម្មសិក្សា