• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តតាកែវ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ប្លង់ ឆ្លាម ប្រុស 1957-06-30 ប្រធាន  
2 កែ សាខន ប្រុស 1956-03-10 អនុប្រធាន 011 617 878
3 អិុន ម៉ានិត្យ ស្រី 1958-03-01 ចៅក្រម 012 967 017
4 ស៊ឹង វុទ្ធី ប្រុស 1971-03-12 ចៅក្រម 016 677 800
5 អ៊ុក រ៉េតគន្ធា ស្រី 1974-09-16 ចៅក្រម  
6 ជា សុខច័ន្ទដេត ប្រុស 1979-10-22 ចៅក្រម  
7 ឡុញ ច័ន្ទ​ចេតនា ប្រុស 1983-02-27 ចៅក្រម  
8 មាស សុភក្តិ ប្រុស 1972-12-06 ព្រះរាជអជ្ញា 012 729 583
9 តេង សាម៉ៃ ប្រុស 1970-07-11 ព្រះរាជអជ្ញារង