• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពត

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 គាំ ឈាន ប្រុស 1952-01-01 ប្រធាន  
2 ងួន ណារ៉ា ប្រុស 1977-04-17 អនុប្រធាន 016 335 232 / 012 959 128
3 ជួន វណ្ណៈ ប្រុស 1982-04-18 ចៅក្រម 012 665 304
4 រស់ ពិសិដ្ឋ ប្រុស 1972-09-01 ចៅក្រម 016 903 553
5 អ៊ុំ ឆវត្តិក៏ ប្រុស 1977-06-05 ចៅក្រម  
6 ជុំ សំបាន ប្រុស 1952-07-01 ព្រះរាជអជ្ញា 011 972 746
7 គឹម សំលេង ប្រុស 1981-04-07 ព្រះរាជអជ្ញារង  
8 អ៊ីវ ត្រាយ ប្រុស 1972-01-01 ព្រះរាជអជ្ញារង