កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអង្គការJICA

នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងលោកអគ្គលេខាធិការ និងលោកអគ្គលេខាធិការរងគណៈមេធាវី បានជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នកតំណាងនៃអង្គការ JICA អំពីការរៀបចំសិក្ខាសាលា ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី នៅគណៈមេធាវី។

IMG 6620
IMG 6622
IMG 6624